ACİL SERVİS HEMŞİRE-ACİL TIP TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI

Acil servis ekip ruhu ile, etkin işbirlikçi ve efektif çalışır. Acil servise başvuran hasta, hasta kayıt biriminden geçtikten sonra hastanın acil poliklinik ve acil müşahedeye kabulünü sağlar. Acil servise başvuran hasta ve hasta yakınları ile teropötik iletişim kurarak psikososyal durumlarına göre hemşirelik desteği verir. Aynı anda gelen birden çok vakanın öncelik sırasını belirler ve acil […]