HEMŞİRELİK SÜRECİNDE PLANLAMA

Her profesyonel meslek grubunda olduğu gibi, hemşirelik ve ebelik mesleklerinde de uygulamaların bilimsel bir temele oturtulması gerekmektedir. Hemşirelik sürecinde planlama kuramsal bilgi ve beceriyi içeren, uygulamayı da içinde bulunduran bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik bakımına bilimsel ve planlı bir yaklaşım getiren, hemşirelik sürecinde planlama kavram, kuram ve aşamaların irdelenmesine girmeden önce hemşirelik süreci planlama tarihine kısaca […]