KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı solunum sıkıntısına sebep olan bir akciğer hastalığıdır. Akciğerler bu hastalığa ağrılı ve kalıcı hava akımı kısıtlaması ile cevap verir. Yaygın, önlenebilir ve tedavisi olan bir hastalıktır. Kış şartları, hava kirliliği, kronik hastalıklar (kardiyovaskuler ve metobolik hastalıklar , akciğer kanseri v.b) gibi sebeplerle hastalığın şiddeti artar. KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI BELİRTİLERİ . […]