PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR

PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR Psikosomatik kelimesi, ruh ( tin) ve beden (soma) arasında var olan ilişkiyi gösterir. Orijininde ruhun beden üzerinde, bedenin de ruhun üzerinde etkisinin olduğuna inanılırdı. Bununla birlikte bedenin ruh üzerinde etkisine atfedilen bu inanç yavaş yavaş devre dışı bırakıldı. Dolayısıyla günümüzde tıp dilinde psikosomatik terimi özellikle ruhun bedenle olan ilişkisini anlatır hale geldi. Birine […]